Liczniki cząstek AeroTrak

Od ponad 40 lat TSI Inc. jest niezrównanym liderem w produkcji urządzeń do pomiarów cząstek oraz prowadzeniu badań nad nimi. Firma TSI Inc. jest uważana za głównego producenta urządzeń, do pomiarów aerozoli oraz cząstek, stosowanych dla wielu różnych aplikacji, w tym:
+
testowania filtrów,
+
badań atmosferycznych i klimatycznych,
+
monitorowania otoczenia,
+ pomiaru nanocząstek,
+
pomiaru zapylenia,
+
testowania szczelności masek i półmasek,
+
pomiar spalin silnikowych,
+
badaniach nad aerozolami,
+
kontroli pomieszczeń czystych,

Linia AeroTrak liczników cząstek stały w powietrzu i gazach, w tym urządzenia
typu Handheld, Portable oraz Remote, są zaprojektowane z myślą o spełnieniu wszystkich rygorystycznych wymagań stawianych pomieszczeniom czystym (clean-room). Liczniki cząstek AeroTrak odpowiadają najnowszym normom oraz standardom, w tym normę ISO 21501-4.
Długoletnie doświadczenie oraz nieskazitelna reputacja firmy TSI Inc., sprawiają iż oferowane liczniki cząstek AeroTrak charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością wykonywanych pomiarów, przy jednoczesny zapewnieniem dużego bezpieczeństwa gromadzonych danych.