Liczniki cząstek zdalne AeroTrak+ Seria 7000L
iczniki cząstek TSI AeroTrak Serii 7000 są urządzeniami stosowanymi w pomieszczeniach typu clean-room (pomieszczeniach czystych), gdzie niezbędny jest stały monitoring ilości cząstek obecnych w powietrzu. Najczęściej wykorzystywane są w lokalizacjach gdzie czystość pomieszczenia jest określana na klasę A bądź B (ISO 5 i ISO 6), ale z powodzeniem również mogą zostać użyte w klasie C lub D.

 

 


L
iczniki cząstek TSI AeroTrak+ Serii 7000 typu REMOTE AeroTrak® + nadają się idealne do instalacji w stałych lokalizacjach, w których przewidziane zostało zastosowane zewnętrznego systemu próżniowego (zewnętrzna pompa). Liczniki cząstek AeroTrak+ 7000 cechuje duża niezawodność i łatwość w obsłudze. Jednocześnie zapewniają szybką identyfikacje oraz wczesne ostrzeganie wszelkich zmian w środowisku produkcyjnym, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych strat i odpadów poprodukcyjnych.
Cechy i zalety:
+ Niezawodna technologia lasera z
najdłuższą na rynku gwarancją 5 letnią
+ Bezpieczne, długoterminowe gromadzenie i przechowywanie krytycznych plików -
danych produkcyjnych
+ Szeroki zakres wielkości cząstek mierzonych - dostępne różne modele
+ Łączność bezprzewodowa z minimalną infrastrukturą - redukcja kosztów i złożoność instalacji
+ Wczesne ostrzeganie o niekorzystnych trendach środowiskowych dzięki zapewnieniu ciągłego monitoringu sekunda po sekundzie
+ Niezawodna praca w warunkach ciężkiej elektryczności przemysłowej
- duża kompatybilność elektromagnetyczna
+ Szybka konfiguracja urządzenia przy użyciu standardowego kabla
l USB-C
+ Klasyfikacja przydatności do użytku według ISO 14644-14
+ Odporny na pary nadtlenku wodoru (VHP)
+ Uszczelniony wlot zapobiega przypadkowemu przedostaniu się środków czyszczących do wnętrza urządzenia
+ Zaawansowany sterownik FMS automatycznie wykrywa automatycznie licznik i włącza go do sieci - krótszy
czas integracji

AeroTrak+

Model

Prędkość przepływu

Wielkość kanałów pomiarowych

Przeznaczenie – gałąź przemysłu

7201

0.1 CFM (2.83 L/min.)

0.2, 0.3 μm

0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm

Przemysł półprzewodnikowy

7301

0.1 CFM (2.83 L/min.)

0.3, 0.5 μm

0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm

0.3, 0.5, 5.0, 10.0 μm

0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm

Przemysł półprzewodnikowy i elektroniczny

7310

1 CFM (28.3 L/min.)

0.3, 0.5 μm

0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm

0.3, 0.5, 5.0, 10.0 μm

Przemysł półprzewodnikowy i elektroniczny

7501

0.1 CFM (2.83 L/min.)

0.5, 5.0 μm

0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm

0.5, 5.0, 10.0, 25.0 μm

0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm

Przemysł elektroniczny

7510

1 CFM (28.3 L/min.)

0.5, 5.0 μm

0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm

0.5, 5.0, 10.0, 25.0 μm

Przemysł elektroniczny i farmaceutyczny