System do monitoringu parametrów pracy w pomieszczeniach czystych FMS (Facility Monitoring System)

System TSI FMS to zaawansowany, niezawodny, a przede wszystkim przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do monitorowania wszystkich niezbędnych parametrów w pomieszczeniu typu clean-room. Program charakteryzuje się niezwykle rozbudowaną architekturą. Dostępna w ramach systemu baza danych oraz możliwość korzystania z kopi zapasowych (opcja Buddy) i dodatkowych modułów awaryjnego, zapewniają bezpieczeństwo i spójność danych.

 

 


System obsługuje kilkanaście różnych typów sygnałów wejściowych:

- liczniki cząstek (również większość urządzeń oferowanych przez innych producentów niż TSI Inc.)

- temperatura / wilgotność,

- różnicy ciśnień,

- prędkość powietrza

- czujników PT100,

- każde urządzenie, które ma liniowe wyjście analogowe

Jednocześnie przy użyciu programu FMS możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz natychmiastowe zaalarmowanie odpowiednich osób w wybrany sposób (sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, powiadomienia SMS, e-mail, telefonicznie)


System FMS pozwala na ciągły nadzór nad wszystkim procesami mającymi miejsce w pomieszczeniu czystym.
Spełnia wszystkie wytyczne dotyczące przepisów związanych z standardami GMP:
- pełna zgodność z GAMP®
- zgodność z częścią 21 CFR Part 11
Program FMS pozwala na łatwe i szybkie generowanie raportów przez zidentyfikowanego użytkownika, jednocześnie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo eksportowanych danych.

Zastosowanie:
- w przemyśle farmaceutycznym,
-
w przemyśle produkującym półprzewodniki,
-
produkcja leków w aptece,
- laboratoria biotechnologiczne,
- laboratoria hodowli komórek i tkanek,
- laboratoria biotechnologi komórek macierzystych
-
banki tkanek,
- centra krwiodawstwa,
- sale operacyjne,
- laboratoria przyszpitalne,
- sale chorych.

Dodatkowe informację do pobrania w linku poniżej:

Materiały w języku angielskim  - FMS