Tekran model 2505


Kalibrator analizatorów rtęci TEKRAN model 2505 jest przenośnym źródłem par rtęci używanym wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne dozowanie znanych objętości rtęci w celu kalibracji lub kontroli jakości instrumentów analitycznych.Tekran model 2505 jest przenośnym źródłem par rtęci używanym wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne                                             
dozowanie znanych objętości rtęci w celu kalibracji lub kontroli jakości instrumentów analitycznych. Zasada       
działania aparatu opiera się na wykorzystaniu dobrze znanego zjawiska zależności ciśnienia par rtęci od temperatury.                                       
Jeśli temperatura i objętość wstrzyknięta są znane możliwe jest dokładne obliczenie ilości rtęci. Z tego powodu             
wstrzykiwanie rtęci w fazie gazowej stało się standardową metodą kalibracji systemów analitycznych przeznaczonych
do pomiarów śladowych ilości rtęci. Aparat znakomicie upraszcza proces kalibracji poprzez wstrzykiwanie par.    
Zapewniona jest precyzyjna kontrola temperatury pojemnika z rtęcią dzięki zastosowaniu chłodnicy termoelektrycznej.
Eliminuje to kondensację wewnątrz strzykawki dzięki czemu uzyskuje się wysoce powtarzalne nastrzyknięcia.
 Jeśli aparat jest zasilony z zewnętrznego źródła (z sieci lub ze źródła prądu stałego 12VDC) wówczas proces
chłodzenia jest aktywny. Wbudowany akumulator zapewnia dostateczną ilość energii do pracy aparatu w trybie     
niskiego poboru energii przez czas do 12 godzin. W tym trybie pracy chłodnica nie jest aktywna a układ pracuje
jako źródło konwencjonalne. Aktywne pozostają zarówno wyświetlacz temperatury jak również wszystkie inne funkcje.
 Ciśnienie par rtęci jest funkcją temperatury. Na jeden stopień Celsiusza wzrostu temperatury przypada 8% wzrostu
stężenia par rtęci. Model 2505 zawiera drugi sensor temperatury umieszczony w komorze w celu zapewnienia
najdokładniejszego pomiaru stężenia. Wbudowane łącze szeregowe RS232 pozwala na transmisję wyników pomiaru
temperatury oraz zarejestrowanych informacji o każdym nastrzyknięciu. Rejestrowane i transmitowane na zewnątrz
 są także wszystkie nastawy aparatu. Model 2505 jest idealnym wzorcem pierwotnym dla analizatora rtęci TEKRAN
model 2537 a także dla innych aplikacji wymagających stosowania kalibracji stężeń rtęci w fazie gazowej.

                          ULOTKA POLSKA                             ULOTKA ANGIELSKA